BM
Photos
Handböcker BM
Gengas
Volvo
Valmet
Del: II Traktor
Ånga-T-K-Motor.


Bolinder Munktell Svensk Traktor Historia
BM

TRYCKTA VERKSTADSHANDBÖCKER ANVÄND LÄNKEN:bok.zoomshare.com/

Traktortillverkningen i Sverige genom tiderna. Munktells Mekaniska Verkstad och j&CG Bolinders var från början två skillda företag men slogs senare tillsammans till ett - AB Bolinder-Munktell. Image Image   Johan  Theofron Munktell (1805-1887) föddes i Kärrbo i Västmanland. Hans far var präst till yrket men i släkten fanns också flera framstående gruvtekniker.


Det var förmodligen från dessa gruvmän som Theofron ärvde sitt tekniska sinnelag. Theofron fick sin skolning i verkstads- och maskinteknik som elev hos bergsrådet Broling i Stockholm. Arbetet hos Broling ledde fram till en anställning som verkmästare på Kongl. Myntverket, där Theofron hjälpte till att modernisera myntverksmaskinerna. På sin fritid tillverkade han samtidigt Sveriges första tryckpress åt Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta, ett arbete som snart kom att uppmärksammas i industrikretsar. År 1832 värvades Theofron Munktell till Eskilstuna för att starta det företag som sedermera blev Munktells Mekaniska Verkstad AB.
Verksamheten vid företaget växte. År 1839 kunde större lokaler invigas på norra sidan av Eskilstunaån. Här kunde Munktell så småningom förverkliga de idéer han fått under en studieresa till England 1835.

Tack vare englandsresan fick han på allvar upp ögonen för möjligheterna med ångkraften och järnvägen. Tillbaka i Sverige hann han dock inte omsätta de nya idéerna i praktiken innan han fick det stora uppdraget att konstruera nya maskiner till Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. I sin egen verkstad kunde Munktell samtidigt öka produktionen och försäljningen av verktygsmaskiner såsom svarvar, smidespressar, hyvlar och borrmaskiner. Under 1840-talet kom också tillverkningen av ångmaskiner igång på allvar. Först gjordes enbart beställningsjobb men snart kunde även egen försäljning med hjälp av produktkataloger och utställningar påbörjas.
Image
De kunskaper Munktell fått i England omsatte han nu i praktiken. År 1853 blev ett verkligt genombrott då han kunde presentera inte bara ett förstlingsverk utan två. Detta år såg nämligen landets första ånglokomobil dagens ljus samtidigt som det första svenska ånglokomotivet – "Förstlingen" – togs i bruk. Dessa två innovationer var emellertid inte Munktells enda förstlingsverk. De hade föregåtts av Sveriges första mekaniska vävstol (1835) och följdes bl a av det första mudderverket (1872).
  Munktells mekaniska verkstad växte till en storindustri, vars produkter fick stor betydelse för industrialiseringen i Sverige.

Vid företaget startade Munktell både sjuk- och begravningskassa liksom teknisk utbildning för arbetarna. Munktell ägnade sig emellertid inte enbart åt sitt företag. Han engagerade sig också i renoveringen av Eskilstuna kanal, som kunde återinvigas 1860. I syfte att motverka drickandet och öka nykterheten bland sina arbetare anlade han även ett bryggeri för framställning och försäljning av öl. Munktell var dessutom aktiv i Eskilstuna Fabriksförening liksom engagerad i stadens politiska liv, bl a satt han i Eskilstuna stadsfullmäktige. När han avled 1887 var han inte bara en stor företagsledare och uppfinnare utan också en framstående person i Eskilstunas sociala liv. Det blev sonen Johan Theofron Munktell jr och systersonen Theofron Boberg som fick axla ansvaret för att föra det munktellska arvet vidare.J&CG.BOLINDERS.
Bolinders grundades 1844 då bröderna Jean och Carl-Gerhard Bolinder grundade J&CG Bolinders mekaniska Verkstad AB på Kungsholmen i Stockholm. Under de första årtiondena var produktionen inriktad på ångmaskiner, träbearbetningsutrustning och råoljemotorer för till exempel båtar och sågverk. Man producerade också olika sorters gjutna produkter som till exempel vedspisar,kaminer och köksutrustning som stekpannor, grytor, våffeljärn och köttkvarnar  1893 byggde Bolinders sin och Sveriges första motor med intern förbränning. Motorn designades av ingenjör Weyland men var inte så framgångsrik. Istället tog man in ingenjör Rundlöf som konsult och 1897 hade man en tvåtakts råoljemotor som blev en väldig framgång. På 1920-talet hade man en världsandel av 80% av alla fiskebåtar tack vare motorernas pålitlighet, låga bränsleförbrukning och långa livslängd.Modellen plagierades till och med av Japanerna och vid ett stadsbesök fick vår nuvarande Kung Carl-Gustaf en offentlig ursäkt för detta av någon högt uppsatt Japansk Diplomat

Image
Efter brödernas död i slutet av 1800-talet togs företaget över av Erik August Bolinder Vid 1906 ansåg man att lokalerna på Kungsholmen hade blivit för små så man köpte Kallhälls gård eftersom man ansåg Kallhäll i järfälla hade bra kommunikationer då den låg vid järnvägen mot Västerås och man kunde också använda sjövägen via Mälaren in till Stockholm 1909 började produktionen i Kallhäll. Man tillverkade då spisar och köttkvarnar samt gjutgods som transporterades sjövägen till fabriken på Kungsholmen. Vid 1919 hade Bolinders 1900 anställda på de båda fabrikerna. 1932 delades företaget i två delar. Motor avdelningen slogs samman med Munktells i Eskilstuna och fick namnet Bolinder-Munktell. Resten av företaget fortsatte produktionen i Kallhäll under namnet Bolinders Fabriks AB. Under 1930- och 1940-talen tillverkade man Trim utombordsmotor, diskmaskiner, sanitetsgods och emeljerade hushållskärl. Under 1950-talet tillverkade man mycket kylskåp och elspisar men konkurrensen från Elektrolux,Husgvarna och Elektro helius var svår och 1956 köptes Bolinders Fabriks AB upp av Aktiebolager Svenska Maskinverken, som då flyttade större delen av sin verksamhet till Kallhäll. Under 2:a Världskriget tillverkade man mycketutrustning till den svenska försvarsindustrin som till exempel gengasaggregat


  AB Bolinder-Munktell AB Bolinder-Munktell (ofta förkortat BM), traktor- och maskintillverkare från Eskilstuna som bildades år 1932 genom en sammanslagning av de båda mekaniska verkstäderna Bolinder och Munktells.- Bolinder-Munktell köptes i sin tur upp av Volvo år 1950 varvid märket BM-Volvo (från år 1972 Volvo BM) uppstod. 1973 ändrades bolagsnamnet till Volvo BM AB, och 1985 till VME Group. Sedan 1995 heter företaget Volvo Construktion Equipment AB Bolinder-Munktell hade sitt ursprung i de mekaniska verkstäderna Munktells Mekaniska Verkstad (etabl. 1832 i Eskilstuna) och J. & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstad (etabl. 1845 i Stockholm). 1950 sålde huvudägaren, Handelsbanken, företaget till Volvo, som gjorde det till ett dotterbolag Förutom att tillverka dieselmotorer, skördetröskor, jordbruksredskap och många välkända traktormodeller som till exempel BM 2, BM 20, BM 230 Victor,BM 35 , BM 350,BM 600,BM, 470, BM Volvo T 650 och BM Volvo T 800/810/814bild BM20 ,BM:s Traktorer se Del II(Knapp uppe till vänster)
Image  
  

Bolinder-Munktell att, med tiden, ta över allt mer av produktionen av de baklastare som byggdes av Lundbergs i Skellefteå med BM:s jordbrukstraktorer som bas. På så sätt lade BM grunden till Sveriges nuvarande position på världsmarknaden för hjullastare. På liknande sätt byggde Bolinder-Munktell också upp Volvos rykte som världsledande tillverkare av dumprar. Försvarets välkända bandvagn BV 202 konstruerades av BM och tillverkades vid företagets anläggning i Arvika. 1985 avyttrade Volvo traktorproduktionen till dåvarande Valmet För att illfredsställa de mycket köptrogna svenska bönderna användes otympliga varumärken som Volvo BM Valmet och Volvo Valmet under en lång övergångsperiod. Numrera säljs traktorerna under varumärket Valtra som under senare år bytt ägare flera gånger.


År 2003 fick traktortillverkningen dock en ny stark ägare i form av den amerikanska koncernen Agco. BM:s gamla hjullastar- och dumperverksamhet är fortfarande en hörnpelare för svenska Volvo, särskilt efter att Volvo Personvagnar såldes till Ford 1999. Verksamheten återfinns idag, bland annat tillsammans med före detta Åkermans Grävmaskiner, i Volvo Construction Equipment. Det dröjde ända fram till år 1997 innan Volvo tog bort suffixet "BM" från de sista produkterna

Volvo Construction Equipment, är en tillverkare av annlägningsmaskiner som ingår i Volvokoncernen. Återförsäljare i Sverige är Swecon Volvo köpte traktortillverkaren Bolinder Munktellredan år 1950. 1973 bytte företaget namn till Volvo BM. Under 1980- och 1990-talen köps ett antal amerikanska, asiatiska och europeiska tillverkare av anläggningsmaskiner. 1985 gick Volvo BM AB ihop med det amerikanska företaget Clark Equipment Companys anläggningsmakindivision (produktnamnen Michigan och Euclid) och fick då namnet VME Group. 1995 blev företaget ett helägt Volvoföretag och fick sitt nuvarande namn Volvo Construction Equipment. 2006 köptes 70% av aktierna i den kinesiska anläggningsmaskinstillverkaren Shandong o.co. 2007 köptes det amerikanska företaget Ingersoll

Rands division för väganläggningsmaskiner och blev därefter världens tredje tillverkare inom anläggningsmaskiner. Företaget tillverkar idag, som namnet antyder, endast anläggningsmaskiner men hade tidigare under BM-eran även tillverkning av bl.a. jordbrukstraktorer, tröskor och skogsmaskiner Huvudkontoret för Volvo Construction Equipment finns i Bryssel. Den svenska verksamheten finns på fyra olika platser. Eskilstuna är störst med tillverkning av komponenter, Arvika tillverkning av lastmaskiner, Braås tillverkning av dumprar och Hallsberg tillverkning av lastar och dumperhytter samt tunnplåtskomponenter. På den svenska marknaden marknadsförs Volvo Construction Equipments produkter av Swecon anläggningsmaskiner som ägs av Svenska lantmännen Jordbruks traktor tillverkningen såldes till Finska Valmet senare Valtra


Valmet Valmet, ursprungligen Valtion Metallitehtaat (Statens metallverkstäder), skapades 1951 då den finska staten slog samman olika fabriker till ett och samma företag för krigsskadeståndstillverkningen till Sovjetunionen. Valmet hade en bred produktion med flygplan, fordon (traktorer, skogs- och anläggningsmaskiner, bilar, spårvagnar), lokomotiv, fartyg, marindieslar, vapen och hushållsapparater. 


Företaget har flera gånger sålt av delar som gått samman med andra företag. Varumärket Valmet ägs idag av Metso
Valtra Valtra är en finländsk traktortillverkare som sedan år 2003 ägs av amerikanska AGCO Corporation och delägs av Svenska Lantmännen. Samma år producerade företaget knappt 19 000 traktorer och omsatte 7,8 miljarder kronor. Valtra är marknadsledande i Norden och har även en mycket stark ställning i Syd Amerika. Det välrenommerade dotterbolaget Sisu-Diesel tillverkar förutom de dieselmotorer som används i Valtratraktorerna även motorer som används i olika skogs och entreprenadmaskiner


Historik Valtras traktorer såldes tidigare under varumärket Valmet och kan genom en lång rad av ombildningar och företagsförsäljningar spåra en del av sitt ursprung till svenska AB Bolinder Munktell Valmet tillverkade dock traktorer långt före köpet av Bolinder-Munktell. Den första Valmettraktorn lämnade fabriken 1951.   Marknadsställning Starkt bidragande till Valtras starka ställning i Sverige är släktskapet med Bolinder-Munktell och Volvos traktormodeller från åttio-talet och bakåt. Under 1980-talet var dåvarande Valmet drivande inom segmentet små fyrhjulsdrivna traktorer. Denna typ av smidiga traktorer blev mycket populära på mindre lantbruk där de användes i flera olika roller, bland annat som lastmaskin med frontlastare och i skogen som improviserad skotare med skogsvagn. Sin popularitet i skogen har Valtra bibehållit och under 1990-talet kom även modeller med större effekt och mer tonvikt på fältarbete. Under 2000-talet lanserades S-, M- och C-serierna med modernare transmissioner och mer tidsenligt formgivningsspråk än i tidigare modeller.

BM:s Traktorer se Del II (knapp uppe till vänster)
If you are the owner of this site:
You can start editing your web site by clicking here.
Forgot your zoomshare username or password? Get it here.


site  zoomshare